Bliv medlem

Dansk Kran Forening er en uafhængig forening som alene har til interesse at fremme og udvikle faglige kompetencer med relation til kranarbejde for alle virksomheder i branchen.
Dansk Kran Forening blander sig således ikke i hvilke organisatoriske forhold medlemsvirksomhederne i øvrigt måtte finde passende.
Medlemsskab af Dansk Kran Forening koster årligt:

Personmedlemmer
kr.1500
Virksomheder < 3 ansatte
kr.4500
Virksomheder > 3 ansatte
kr.9000

Ofte stillede spørgsmål

I kalder det Danmarks stærkeste krannetværk, men hvordan fungerer sådan et netværk, man kan vel bare sådan lige ringe til en konkurrent?

Netværket fungere sådan at medlemmerne lærer hinanden at kende ved foreningens fællesarrangementer hvor der altid er faglige emner på dagsordenen som diskuteres. På disse arrangementer knyttes der mange gode forbindelser, og i diskussionsforløbet finder medlemmerne hurtigt ud af, at der er mange fælles udfordringer, man kan hjælpe hinanden med at løse.

Der ligger også det i et medlemskab at man melder sig ind i et fællesskab med en masse fælles interesser og vi oplever derfor også stor imødekommenhed blandt medlemmerne når de kontakter hinanden.

Er det ikke usmart at det er hele branchen som er samlet i en forening. Normalt taler man jo enten om bruger-, en leverandør- eller en fabrikantforening. Så hvordan kan man så varetage f.eks. brugernes interesser i sådan en forening?

Vi ser sådan på det i foreningen at det er en stor fordel netop at hele branchen er samlet i en forening. Der kan sagtens være forskellige interesser for en bruger og en leverandrør eller fabrikant, men hvis vi var i hver sin forening ville vi bruge en masse tid og ressourcer på at skrive breve til hinanden og sikkert ofte med teknikere og jurister involverede på begge sider. Nu hvor vi er samlet i en forening er det meget enklere at kontakte modparten og få sat sig ned og løst problemet. Det fleste ting løser sig bedst ved en god forhandling i en ordentlig atmosfære – og det er meget nemt at etablere i en forening hvor vi alle er samlet.

I taler meget om at I varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne, men hvordan kan jeg se at I får resultater ud af det?

Det er meget svært helt entydigt at dokumentere resultater på sådan et område. Arbejde med myndighederne krævet at vi dels er høringsberettigede hos relevante myndigheder, og at vi stiller op til møder og besvarer høringsbrevene. Det har vi alt sammen opnået med foreningen nu og vi deltager med vore synspunkter i debatten hver eneste gang det er relevant for medlemmerne. I myndighedssager er der ofte mange forskellige parter og organisationer involverede og derfor kan man ikke bare få alle sine synspunkter igennem. Nogle organisationer laver fine lister med sager som netop de har fået igennem for at dokumentere hvor effektive de er, men sådan fungerer det ikke. Stort set alle resultater af sager fra myndigheder kommer fra en fælles indsats fra mange. Her her Dansk Kran Forening blevet en af dem.

Velkommen til Dansk Kran Forening @ Dansk Kran Forening © Alle rettigheder forbeholdes.2024

Powered by Templatation