Info vedr. Dansk Kran Forening

Fra student til kranfører

Læs historien om den gymnasieuddannede kranførerlærling, Miki Skjold Jensen, der ved et tilfælde blev kranførerlærling og hvorfor han mener at flere unge med studenterhue bør overveje en erhvervsuddannelse efter studentereksamen Læs hele historien om Miki Skjold Jensen her >> (Linket åbner i et nyt vindue) Arkivfoto: Pexels.

Læs mere
Fokus på vejning af mobilkraner

Der har gennem den seneste tid været en del fokus på mobilkranernes vægt og i de løbende kontroller som politiet gennemfører vejes kranerne nu med et nyt vejeudstyr som politiet har indkøbt. Tidligere blev mobilkranerne vejet på brovægte hvor hele kranen blev placeret på vægten. Det nye måleudstyr gør det imidlertid muligt at beregne kranens […]

Læs mere
Vi kommer nærmere det fælles europæiske kranførercertifikat  – ECOL

Gennem de sidste 3 år har Dansk Kran Forening i kraft af sit medlemsskab af den europæiske kran forening (ESTA) været aktiv deltager i udviklingen af et fælles europæisk kranførercertifikat – ECOL. Dansk Kran Forening er præsenteret ved Regionsdirektør Kim Hvolbøl, BMS men også en anden dansker er aktiv i udviklingsarbejdet og det er Faglærer […]

Læs mere
Nye i bestyrelsen

Foreningens generalforsamling er netop afholdt i ITD’s lokaliteter i Padborg. Der var pænt fremmøde med 29 medlemmer og generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden. Efter fremlæggelse af beretning, regnskab og budget fulgte valg til bestyrelsen. Formand Torben Skab blev genvalgt for en ny 2 års periode. Ud trådte Lars Skak, Skak’s Specialtransport A/S, […]

Læs mere

Programmet for netværksmødet den 28. marts er nu endeligt på plads. Mødet afholdes som bekendt hos Aalborg Vognmandsforretning a/s, som har været medlem af Dansk Kran Forening siden starten af 2013. Temaet for netværksmødet vil være “instruktion og uddannelse” og der vil være en præsentation af den ERFA gruppe som nu har arbejdet med netop dette område i et […]

Læs mere

Dansk Kran Forenings sikkerhedskonference blev afholdt 18.-19. september på Hotel Nyborg Strand  – og med godt 60 deltagere med stor tilslutning. Hvorfor vælter kranerne ? Det var sikkerhed med kranarbejdet som var på dagsordenen og her holdt Søren Jansen, Direktør i den Europæiske Kranforening ESTA, et meget kontant indlæg om hvorfor kranerne vælter – og […]

Læs mere

Den 29. september 2012 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kran Forening. Vi havde et mål om at mindst 25 virksomheder skulle give tilsagn om medlemskab for at starte foreningen op. Det mål var nået allerede inden generalforsamlingen og vi kunne glæde os over et pænt fremmøde og stor interesse for sagen. Interessen for […]

Læs mere

Velkommen til Dansk Kran Forening @ Dansk Kran Forening © Alle rettigheder forbeholdes.2019

Powered by Templatation