Guide til ADR reglerne

Det er vigtigt at du har styr på de mange regler der findes om transport af farligt gods hvis du vil undgå uheld og bøder.

ADR mappe med stærkt fagligt indhold
· Rådgivning og information
· Gennemgang af virksomhedens ADR-aktiviteter
· Lovpligtig årsrapport

Du skal også være opmærksom på at reglerne foreskriver, at der skal udarbejde en rapport, hvis der sker et alvorligt uheld (eller en alvorlig hændelse) med farligt gods i forbindelse med læsning, påfyldning, transport eller aflæsning. Rapporten skal indsendes til den kompetente myndighed i det land, hvor uheldet er sket.

Se også her hvordan du bestiller dit ADR sikkerhedsudstyr på itdnetshop.dk

Velkommen til Dansk Kran Forening @ Dansk Kran Forening © Alle rettigheder forbeholdes.2022

Powered by Templatation